3 Kluczowe Elementy By Tworzyć Świetne Modele

Dzisiaj uproszczony przepis na to, by tworzyć konsekwentnie świetne modele. Cały proces tworzenia modelu jest rodzajem rzemiosła. Akt tworzenia modelu przypomina garncarstwo. Jak w każdym rzemiośle można wyodrębnić zasoby, bez których nie sposób tworzyć. Uczenie Maszynowe niewiele się różni pod tym względem. Wyodrębniłem 3 elementy, które wpływają na to, czy Więcej…

Model Bez Danych, Czyli Jak Zostać Doktorem Frankensteinem

Kluczowym wydaje się posiadanie gotowego zbioru danych, jeśli chcemy tworzyć modele. Jest to prawdą. Zadajmy sobie jednak pytanie. Czy możemy stworzyć model bez danych? Możemy. Musimy zostać Doktorem Frankensteinem. Wyobraźmy sobie dane jako żywy organizm. Co robimy, jeśli nie mamy żywego organizmu? Bierzemy martwą materię (czyt. zwłoki) i ją ożywiamy. Więcej…